Fonts monumentals

En aquest apartat s’hi encabeixen les fonts d’obra que sobre tot tenen un propòsit decoratiu, i que almenys tinguin algun element artístic.

A Barcelona trobarem gran quantitat de fonts que es poden qualificar com a monumentals, però si parlem en singular, la font monumental per antonomàsia es troba a la muntanya de Montjuïc i naturalment es tracta de la font Màgica, cap altra representa tant bé l’esperit juganer i l’alegria mediterrània que ens identifiquen.