Escultures font

La costum d’instal·lar escultures de bronze amb un bloc de pedra que les suporta i proporciona aixopluc per les aixetes, va començar a principis del segle passat a l’eixample i s’ha estès per tots els barris de la ciutat.

En aquest apartat anirem presentant-les amb tota la cura possible.